This is an old revision of the document!


LAC2013 huske-/pakkeliste

 • Laptop
  • Med kørende Ardour
  • Med kørende winxp vm
   • Med tools til kompilering af vst + plugingui
  • Med dev tools til kompilering af lv2
 • Usb pen til lokal data overførsel
lac2013.1367569636.txt.gz · Last modified: 2013/05/03 10:27 by deva
Trace: lac2013
GNU Free Documentation License 1.3
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0